Muş Alparslan Üniversitesi
 
Tefsirü'l-Menar Bağlamında Islah Ekolü'nün Kur'an'ı Anlama ve Açıklama Yöntemi