Muş Alparslan Üniversitesi
 
Öğrencimizden Önemli Başarı

 

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğrencisi Abdullah Çeçen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından da desteklenen “Dijital Yeterlilik Eğitimi”ne katıldı. Türkiye genelinden çok sayıda başvurunun yapıldığı eğitime katılmaya hak kazanan 24 öğretmen adayı arasında yer alan öğrencimiz, eğitim kapsamında teorik ve pratik eğitimler aldı.

 

24 katılımcı arasında

 

Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4.sınıf öğrencimiz Abdullah Çeçen, “ Dijital Çağda Öğretmen Adaylarının Dönüşümü İçin Dijital Yeterlilik Eğitimi 2” eğitimine katıldı. Çeçen, Türkiye genelinden 587 başvurunun yapıldığı ve 24 öğretmen adayının seçildiği eğitime katılmaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

 

TÜBİTAK tarafından destekleniyor

 

TÜBİTAK tarafından da desteklenen eğitim, 3-8 Şubat tarihleri arasında Trabzon Üniversitesinde düzenlendi. Dijital çağda öğretmen adaylarının dönüşüm konusunda farkındalığını artırmak amacıyla yürütülen eğitimlere sınıf, okul öncesi, matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğretmen adayları katıldı.

 

Farklı modüller ele alındı

 

Eğitim kapsamında farklı üniversitelerde görev yapan akademisyenler tarafından teorik ve pratik bilgilerden oluşan içerikler paylaşıldı. “Güvenlik”, “Bilgi”, “Veri Okuryazarlığı”, “İçerik Geliştirme”, “İletişim ve İş Birliği”, “Problem Çözme” modülleri üzerinde duruldu. Katılımcılar, eğitimin sonunda üçer kişilik gruplar halinde animasyon oluşturma, iztografik, etkileşimli video ve astırılmış gerçeklik uygulamalarıyla içerik geliştirdi.