Muş Alparslan Üniversitesi
 
İbn Abdilberrn'in Usûl Anlayışı ve "Amelü Endelüs" Semineri