Muş Alparslan Üniversitesi
 
Öğretim Üyemizin Editörlüğünü Yaptığı Dergi 3. Sayısını Yayınladı

Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdür yardımcısı ve Avrupa Birliği STEM Elçisi Dr. Öğr.Üyesi İsmail DÖNMEZ’in editörlüğünü yaptığı Journal of STEAM Education isimli dergi üçüncü sayısını yayınladı. 

 

Journal of STEAM Education uluslararası multidisipliner bir dergi olup; bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat alanlarında kaliteyi artırarak, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve  öğretmenlerine, araştırmacılara, okul idarecilerine ve eğitim politika yapıcılarına dergide yayımlanan makaleler ışığında elde edilen bulguları sunmaktır.

 

Journal of STEAM Education dergisinde ilgili alanlar kapsamında, yüksek kaliteli özgün nicel, nitel ve karma yöntemle hazırlanmış makaleler hakem değerlendirmeleri sonucunda yayınlanmaktadır.

 

Derginin diğer sayılarına https://dergipark.org.tr/steam adresinden ulaşılabilir.