Muş Alparslan Üniversitesi
 
Muş Alparslan Üniversitesinden Yeni Lisansüstü Program: Felsefe

Üniversitemiz,  açmış olduğu yeni bir yüksek lisans programı ile eğitim-öğretimde kalite çıtasını bir basamak yukarı çekti. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Felsefe Ana Bilim Dalı’nda tezli yüksek lisans programı açma teklifi, 04.07.2019 tarihinde YÖK tarafından kabul edildi. İlgili Ana Bilim Dalı, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı güz döneminden itibaren söz konusu programa öğrenci alımı yapacak.

 

Müracaat şartları ve tarihler için bkz.

http://www.alparslan.edu.tr/icerik.xhtml?icerik=5689