Muş Alparslan Üniversitesi
 
Öğretim Üyemiz Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresine (EJER) Katıldı

Üniversitemiz, Eğitim Fakültesinde görevli Dr. Ramazan Şamil Tatık, 19-22 Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen EJER Kongresine katıldı. Özellikle öğretmenler, danışmanlar, yönetici ve deneticiler, program tasarımcıları, eğitim politikacıları ve eğitim araştırmacıları tarafından geleceğin eğitim sistemlerini oluşturmada oldukça değerli bir kongre niteliği taşıyan EJER; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretimde ve yetişkin eğitiminde öğrenmeyi artırmak, eğitim süreçlerinin ve çıktılarının iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

 

.