Muş Alparslan Üniversitesi
 
AB Jean Monnet Projeleri Bilgilendirme Eğitimi

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin Kaya ve KARGEM Müdürü Dr. Zeliha Tekin koordinatörlüğünde düzenlenen proje bilgilendirme eğitiminde Arş. Gör. Aslıhan Yeniçeri Altıntaş tarafından AB Jean Monnet Projeleri (Erasmus+Jean Monnet Networks, Modules, Projects) hakkında akademisyenlerimize bilgilendirme yapıldı.

 

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 105 nolu sınıfta gerçekleşen eğitimde, projelere yönelik girişimcilik gibi derslerin AB ülkelerinin eğitim yaklaşımları çerçevesinde değerlendirilip AB müktesebatına uyumlu hale getirilmesi için içerik ilavesi yapılabileceği vurgulandı.

 

Arş. Gör. Altıntaş’ın proje başvuru sürecinde kişisel deneyimlerini aktarması ve akademisyenlerimizin AB projeleri hakkındaki soruları cevaplamasının ardından eğitim sona erdi.