Muş Alparslan Üniversitesi
 
İngilizce Öğretmenliği Programı 2019-2020 Akademik Yılından İtibaren Öğrenci Alımına Başlayacak

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı önümüzdeki akademik yıldan itibaren ilk kez öğrenci almaya başlayacak. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin Kaya, yabancı dil eğitiminin günümüz çok dilli ve çok kültürlü dünyasında kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek farklı eğitim kademelerinde çalışacak nitelikli İngilizce öğretmenlerinin yetiştirileceği bölümün Muş’a ve bölgemize hayırlı olmasını diledi.

 

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu’nun yükseköğretim programlarına 2019-2020 akademik yılında öğrenci alınması konusundaki teklifleri incelediği 09.05.2019 tarihli toplantısında, öğrenci alınmasını uygun gördüğü bölümler arasında üniversitemizin Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı İngilizce Öğretmenliği Programı da yer alıyor. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Öztürk, üniversitemiz bünyesinde ortak meslek dersleri dışında öğretim dilinin İngilizce olduğu tek program olan İngilizce Öğretmenliği lisans programı ile İngiliz dili ve eğitimi alanında gerekli bilgi ve donanıma sahip, bu alandaki gelişmeleri takip ederek problemleri çözümleyebilme yetisi olan, anadil düzeyinde İngilizce dil yeterliliğine sahip, mesleğinde yeterli ve etik sorumluluk kazanmış İngilizce öğretmenleri yetiştirileceğini söyledi.

 

Dr. Öğr. Üyesi Öztürk: “2019-2020 akademik yılı itibariyle 40 öğrenci alacak İngilizce Öğretmenliği lisans programımız zorunlu İngilizce hazırlık sınıfının ardından zorunlu ve seçmeli toplam 66 dersten oluşmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler “İngilizce öğretmeni” unvanı alacak ve ülkemizdeki devlet ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde İngilizce öğretmeni olarak çalışabilecektir. Program kapsamında düzenlenecek etkinlikler ve seminerler aracılığıyla da Muş’ta görev yapan İngilizce Öğretmenlerinin mesleki gelişimine katkı sağlanacaktır.” dedi. 

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin Yeşilçınar ise İngilizce Öğretmenliği programının doğası gereği öğrencilerin uluslararası projeler ve etkinliklere öncülük edebileceğini, İngilizce okutulan dersler sayesinde Erasmus+ öğrenci değişim programları aracılığıyla AB ülkelerinden yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitemizi tercih edebileceğini ve üniversitemizin başka programlarında okuyan ve yabancı dil becerilerini geliştirmek isteyen öğrencilerin açılan seçmeli derslerden yararlanabileceğini ifade etti.

 

2019-2020 akademik yılında 40 öğrenci kabul edecek olan Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında iki doktor öğretim üyesi, bir doktor araştırma görevlisi ile birlikte iki araştırma görevlisi olmak üzere toplam beş akademik personel bulunmaktadır. Derslikler ve bilgisayar laboratuvarları dışında fakülte bünyesinde program öğrencilerinin yararlanabileceği astronomi atölyesi, robotik kodlama ve 3 boyutlu yazıcı atölyesi, ahşap oyuncak atölyesi, kukla-karagöz yapım atölyesi ve drama ve müzik salonu gibi imkânlar da bulunmaktadır.