Muş Alparslan Üniversitesi
 
Uygulamalı Bilimler Fakültesinden Bir İlk "Tescil amacıyla Yonca ve Domuz Ayrığı Yem Bitkisi Denemeleri Kuruldu"

Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi arasında yapılan işbirliği neticesinde Yıldız Alparslan Tigem arazisinde Tescil amacıyla Yonca (Medicago sativa L.) ve Domuz ayrığı (Dactylis glomerata L.) yem bitkisi denemelerinin ilki kuruldu.


Yapılan faaliyete, Rektör Yardımcımız ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ’ın yanısıra Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mahir Özkurt, Arş. Gör. Yasir Tufan, Arş. Gör. Nida Kayaalp, Arş. Gör. İsmail Yaşhan Buluş ve Arş. Gör. Büşra Dumlu katıldılar.


Prof. Dr. Karadağ, üniversitemiz ile TTSM arasında gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Yem Bitkileri Tescil ve Üretiminin Tarımsal Değerleri Ölçme Denemesinin (TDÖ) bir lokasyonunun da Uygulamalı Bilimler Fakültemiz tarafından yürütüleceğini sözlerine ekledi. Bu çalışmaların ilki olarak Yıldız Alparslan Tigem arazisinde gerekli olan toprak hazırlığı ve parselasyon çalışmaları yapıldıktan sonra tescil amacıyla 11 yonca çeşidi dört tekerrürlü, her parsel sıra arası 20 cm, parsel boyu 5 m olmak üzere 8 sıradan oluşturularak ekimler gerçekleştirilmiştir. Yine tescil amacıyla önemli bir yem bitkisi olan dört domuz ayrığı çeşidi dört tekerrürlü, her parsel sıra arası 30 cm, parsel boyu 5 m olmak üzere 8 sıradan oluşturularak ekimler yapılmıştır. Tohumların çıkış amacıyla gerekli olan sulama işlemleri yapılacak ve yonca denemesinin ot hasadı % 10 çiçeklenme döneminde, domuz ayrığı denemesinin ot hasadı ise her parseldeki bitkiler % 20 salkım çıkarma başlangıcında hasat edilecektir. Her iki denemede 2019 yılı tesis yılı 2020, 2021 ve 2022 yılı ise verim yılı olarak gerekli olan bilimsel gözlemler alınacaktır.


Tescil denemelerinin Muş Alparslan Üniversitesi kontrolünde yapılmasını sağlayan ve her konuda desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat Hocamıza, Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürü Sayın Ali Erden’e, Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Tarım Direktörü Sayın Burhan Çam’a ve Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Müdürü Nufil Yeşilyurt’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.