Muş Alparslan Üniversitesi
 
Üniversitemiz İdari Personelinin Naklen Tayin İşlemleri İçin Muvafakat Duyurusu

Üniversitemiz İdari Personelin Naklen Tayin İşlemlerinde Takip Edilecek Usul ve Esaslar kapsamında 2019 yılı için 1 (bir) personele muvafakat verilecek olup müracaatlar 10-28/06/2019 tarihleri arasında yazılı olarak Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Personel Daire Başkanlığı