Muş Alparslan Üniversitesi
 
Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Çalışmalarına Başladı

Muş Alparslan Üniversitesi Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından “Muş Lalesinde Seleksiyon Islahı İle Çeşit Geliştirilmesi Projesi“ kapsamında çalışmalara başlandı. Proje Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde rektörlük tarafından Güdümlü Proje olarak yürütülecek. Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ve Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yenikalaycı saha çalışmalarını Yıldız Bitkisel Ürünler Tohumculuk ve Tarım San. A.Ş. arazisi içerisinde işletme Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Nufil Yeşilyurt ile birlikte gerçekleştirdiler. 
 
Endemik bitkiler konusunda önemli akademik çalışmalara imza atmış olan Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yenikalaycı, Muş Lalesi üzerine yaptıkları çalımalar hakkında şunları söyledi: "Arazi çalışmalarında projede kullanılacak olan lale bitkileri ve soğanlarının seçimi yapıldı. Albenisi yüksek, gösterişli çiçekli bitkiler seçilerek her bitki başına etiketler konularak numaralandırıldı. Seçilen bitkilerde bitki boyu, çiçek çapı ve bitkide yaprak sayısı gibi özellikler dikkate alınarak üstün bitkiler seçildi ve sonrasında bitkilerde yumru gelişimini teşvik etmek amacıyla çiçekler koparıldı. Böylece gelecek yıllarda üniversite arazisi içerisinde kullanılacak materyallerin tespiti yapıldı."
 
Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ıslah çalışmaları yürütülürken Muş lalesinin kültüre alınmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştirileceğini söyleyen Dr. Yenikalaycı, çalışmalarda Muş Lalesinin seri üretimi ve yetiştirilebilirliği üzerine araştırmalar yapılacağını ifade etti. Muş Lalesinin, üzerinde yeterince çalışma yapılmamış bir endemik doğal kaynağımız olduğunu dile getiren  Dr.Yenikalaycı, şu sözleriyle bu bitkinin önemine işaret etti: "Muş Lalesi, boyu 30-45 cm olan, çiçekleri kırmızı, kalın ve parlak taç yaprak yapısına sahip değerli bir çiçek. Muş Lalesi (Tulipa Sintenisii Baker) diğer kültür laleleri gibi soğanları ile üretilmektedir.  Tohumdan üretilen lale soğanının çiçek verebilmesi için en az dört yıl geçmesi gerekiyor. Kış mevsimini toprağın 50-60 cm derininde geçiren lale soğanlarının her birinden tek bir çiçek oluşmaktadır. Muş ilinde, karın yerden kalktığı nisan ayı sonu ile mayıs ayı başlarında çiçek açan bu türde, çiçeklerin kısa bir ömrü (15-20 gün) var. Yetişme ortamı da genellikle tarlalar ve düz çayırlıklardır. Tarıma yeni açılan araziler, Muş Lalesinin yayılış alanlarını baskı altına almaktadır. Muş lalesi doğal görünüşüyle kültür lalelerinden çok daha gösterişlidir. O sebeple Üniversitemizin önemli bir merkezi olarak bu türün yaygınlaştırılması için her türlü tedbiri alacağız."