Muş Alparslan Üniversitesi
 
Çarşamba Seminerlerinde “Bir İstinbât Metodu Olarak İstishâb Ve Tahkîmü'l-Hâl“ Tartışıldı

İslami İlimler Fakültesinin düzenlediği Çarşamba Seminerleri kapsamında Dr. Şirin Gül  “Bir İstinbât Metodu Olarak İstishâb Ve Tahkîmü'l-Hâl“ başlıklı bir seminer verdi.  İİF’nin Erdoğan Bektaş Amfisinde gerçekleştirilen seminere, İİF Dekanı Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin’in yanı sıra akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz katıldı. 
 
Sunumuna ‘İstishâb‘ terimini açıklayarak başlayan Dr. Şirin GÜL şunları söyledi:
 
“İstishâb bir fıkıh usûlü terimidir ve "aksine delil olmadığı müddetçe yükümsüzlüğe, serbestliğe ve daha önce var olduğu bilinen bir durumun devam ettiğine hükmetme anlamında" kullanılmaktadır.
 
Yeryüzündeki her şeyin insanın emrine verilmiş olmasından hareketle, haram olduğu açıkça bildirilmeyen hususların mübah kabul edilmesi anlamına gelen aslî ibâha ilkesi ve şek  ile yakînin zâil olmaması gibi küllî kâideler, istishâbın hükme ulaşmak için takip edilen metodlardan biri olmasına zemin hazırlamıştır. Dinde hükmü bildirilmeyen hiç bir hususun kalmadığı düşüncesi ile içtihadı  kıyasla sınırlayan usûl anlayışı, ihtilaflı olmakla birlikte, istishâbın şer'î deliller arasında zikredilmesine neden olmuştur. Bu bağlamda, Berâet-i Asliyye, İbâha-i Asliyye ve Şer'î hüküm istishâbı, hukukçuların hemen tamamı tarafından kabul görmüş ve hükme kaynak olması bakımından dikkate alınmış türleridir.
 
Tahkîmü'l- Hâl ise istishâb kabilindendir. Ne var ki istishâb gibi, ne hükmün gelecekte devamını ve ne de geçmişte var olan durumun aksi söz konusu olmadığı müddetçe sürekliliğini ifade eder. Hâlin hakem olması sebebiyle kişinin içinde bulunduğu durumun dikkate alınmasıdır.“ 
 
Soru cevap faslıyla biten seminerden sonra Dr. Şirin Gül’e katılım belgesini İİF Dekanı Prof. Dr. Abdülcelil Bilgin tevdi etti.