Muş Alparslan Üniversitesi
 
Kamu Denetçiliği Teknik Destek Projesi Konferansına Katıldık

Kamu Denetçiliği Kurumu ile Avrupa Birliği’nin ortak hazırladığı “İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi” açılış konferansı Ankara’da 18.04.2019 tarihinde gerçekleştirildi. Konferansa üniversitemizden Kamu Denetçiliği Topluğu Danışmanı Arş. Gör. Vedat Almalı ve Topluluk Başkanı Uğur Emre Cenk katıldı. Konferansta bir selamlama konuşması yapan Başdenetçi Şeref  Malkoç; Kamu Denetçiliği Kurumu’nun öğrencilerle olan ilişkilerini 80 üniversitede kurulmasına öncülük ettikleri Ombudsmanlık kulüpleriyle sağladıklarını belirtti. Konferans “Hak Arama Kültürünün Yaygınlaşması ve Üniversiteler” ile “Hak Arama Kültürünün Yaygınlaştırılmasında Baroların ve STK’ların Rolü” oturumlarının ardından görüş ve önerilerin alınmasıyla sona erdi.