Muş Alparslan Üniversitesi
 
Akademisyenlerimiz Uluslararası Dengbêjlik Kültürü Sempozyumuna Katıldı

Şırnak Üniversitesi tarafından, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediye Başkanlığı, Dicle Kalkınma Ajansı ve Şırnak Ticaret Odasının desteği ile düzenlenen Uluslararası Dengbêjlik Kültürü ve Dengbêjler Sempozyumu, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Sözlü edebiyatın aktarıldığı önemli bir kurum olan dengbêjliğin ve bu kültürün taşıyıcısı dengbêjlerin bilimsel bir ortamda ele alındığı ve tartışıldığı sempozyuma, akademisyenlerimiz de katıldı.

 

Fen Edebiyat Fakültesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümünden Dr. Ayhan Tek, “Di Navbera Çanda Devkî ûNivîskî De Transfera Çîroka Behmen ûGulendam”, Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğr. Gör. Nevzat Eminoğlu “Dengbêjlik Edebiyatında Dedim - Dedili Tarzı Söyleyiş: Feqî û Qîza Mele / Talebe ve Hocanın Kızı Adlı Eser Örneği”, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Celal Öney, “Sözlü Tarih Disiplininde Uygulanılması Gereken Metodoloji Nedir?”, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Canser Kardaş, “Dengbêjlikte Türler ve Tür Tasnifleri Üzerine Bir Değerlendirme”, aynı bölümden Arş. Gör. Fırat Taş ise “Bir Anlatı Geleneği Olarak Dengbêjlik ve Eğitim Süreçleri” başlıklı bildirilerini sundular.