Muş Alparslan Üniversitesi
 
Akademisyenlerimiz, Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimine Katıldı

Üniversitemizin öğretim elemanları, “Akademisyenler ile STK’ların Buluşması Projesi” kapsamında verilen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimine (PCM) katıldı. AB finansmanıyla Akademisyenler Derneği tarafından Van’da gerçekleştirilen eğitim programına 17 öğretim elemanımız katıldı.

 

Projede akademisyenlerin AB projeleri yürütme kapasitelerini geliştirmek ve STK temsilcileri ile akademisyenlerin Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri illerinde yerel halkın ihtiyaçlarına yönelik birlikte projeler geliştirebilecekleri platformların oluşmasının sağlanması amaçlanıyor. Bu amaçla verilen eğitimde; akademisyenlerin fon yönetimi, izleme-değerlendirme, fon geliştirme ve STK’larla işbirliği konusunda becerilerini geliştirme, akademisyenler ile STK temsilcilerinin birlikte projeler geliştirebilecekleri platformların şekillenmesini sağlama, akademisyenler ve STK temsilcilerine yönelik uzun soluklu pilot kapasite geliştirme programı uygulama gibi konular ele alındı.

 

Eğitimin ilk gününde, projenin tanıtılmasının ardından katılımcıların proje hakkında hazır bulunuşluk düzeylerini yoklayan bir ön test uygulandı. Sonra ‘Buz Kırıcı Oyunlar’ adlı etkinlikler yoluyla katılımcı öğretim elemanlarının ortama uyum sağlamaları ve birbirlerine yabancılık çekmemeleri sağlandı. 

 

Eğitimin ikinci gününde, akademi-sivil toplum işbirliği kavramsal çerçevesi verildikten sonra proje ile proje fikri arasındaki farklara odaklanıldı. Daha sonra değerler, misyon/vizyon ve strateji, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, doğrulama araçları-SWOT ve sorun ağacı üzerine teorik bilgi verilerek atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

 

Eğitimin üçüncü gününde faaliyet ve zaman planlaması, mantıksal çerçeve matrisi, proje yapısı, başarı göstergeleri, doğrulama kaynakları, varsayımlar ve riskler konuları işlendikten sonra risk analizi, nesnel başarı göstergeleri, doğrulama ve ölçme yöntemleri üzerinde duruldu. İş yönetiminde planlama amacıyla kullanılan Gantt Çizelgesi çalışmasıyla gün sonlandırıldı.

 

Eğitimin dördüncü gününde kaynak planlaması için bütçelemeye giriş yapıldıktan sonra izleme ve değerlendirme konusuna bakılarak bütçe ile ilişkisi üzerinde duruldu. Sürdürülebilirliğin kavramsal çerçevesi verilerek türlerine değinildi. Teknik ve mali raporlama konusu anlatıldıktan sonra bütçe-aktivite ilişkisi ve kaynak planlama üzerine atölyeler gerçekleştirildi.

 

Eğitimin beşinci gününde projelerden kısa örnekler gösterilerek soru-cevap etkinliği yapıldı ve katılımcılara sertifikalarının dağıtılmasının ardından programın ilk etabı sona erdi.