Muş Alparslan Üniversitesi
 
İslam Coğrafyası Seminerleri - 3 "Mısır"