Muş Alparslan Üniversitesi
 
Öğretim Üyemiz, Akdeniz I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresine Katıldı

Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden Öğretim Üyemiz Dr. Serpil Durğun 1-3 Mart 2019 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen UBAK, Akdeniz I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresinde “Performatif Pratiklerin Tekrarı Olarak Toplumsal Cinsiyet” konulu bildirisini sundu. Dr. Durgun sunumunda Fransız postyapısalcı teorinin etkisinde olan Amerikalı feminist düşünür Judith Butler’ın görüşlerini, üçüncü dalga postmodern feminist hareketin temel ideolojik kaynağı olarak  ele aldı. Butler’ın cephesinden bakıldığında toplumsal cinsiyetin performatif olması, kendimizde bir iç özellik olarak düşündüğümüz cinsiyetin, esas olarak beklentilerle ve bedensel eylemlerle sürekli olarak yeniden üretilmesini imlediğini belirtti.