Muş Alparslan Üniversitesi
 
İhtisas Üniversitelerinin Tecrübe Paylaşım Toplantısına Katıldık

Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar Karadağ, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” kapsamında ihtisas üniversitesi seçilen 10 üniversitenin tecrübe paylaşım toplantısına katıldı. Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajanslarından yetkililer, ihtisas üniversitelerinin rektörleri, rektör yardımcıları ve koordinatörleri hazır bulundu.

 

Projeye dâhil olan üniversitelerin faaliyet performanslarının değerlendirildiği tecrübe paylaşım toplantısında, ihtisas üniversiteleri, bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarında kat ettikleri aşamalar, yürüttükleri projeler, planlamaları ve hedefleriyle ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK’ün üniversiteler için kalite, çeşitlilik, farklılık ve bölgesel gelişme odaklı bir planlama anlayışı geliştirdiğini söyledi. Prof. Dr. Gündoğan şöyle konuştu: “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı ile üniversitelerin öğretim ve araştırma-geliştirme gibi birincil faaliyetlerinin yanı sıra bulunduğu ilin ve bölgenin doğal, ekonomik, ticari, sanayi ve sosyal potansiyelinin etkin kullanılması, yerel ekonomik hayatın geliştirilmesine katkı sağlanması, bölgenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için gereken iki önemli unsur, yükseköğretimde nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insandır. Üretilen bu bilginin ve yetiştirilen insan kaynağının da öncelikli olarak bulunulan bölgeye katkısı büyük önem taşımaktadır. Bu program ile üniversitelerin bulundukları bölgelerin ihtiyaçları, sahip oldukları potansiyel ve kapasiteyi göz önüne alarak bölgesel kalkınmanın sağlanmasında öncü, yönlendirici ve aktif bir rol oynamaları hedeflenmiştir.”

 

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından Düzce Üniversitesinin ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin sunumlarının yapıldığı toplantıda daha sonra laboratuvar ziyareti ve atölye çalışmalarına geçildi. Gün boyu süren program, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan tarafından yeni seçilen ihtisas üniversitelerinin rektörlerine belge takdimi ve "İhtisaslaşma Üniversiteleri Performans İzlem Toplantısı" ile sona erdi.

 

Pilot Devlet Üniversiteleri Nasıl Seçildi?

Özellikle 2006 sonrasında kurulmuş üniversitelere yönelik olarak YÖK ve Kalkınma Bakanlığı tarafından 2015’te başlatılan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi’nde; Bingöl Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi, bölgesel kalkınma için ihtiyaç duyulan alanlarda desteklenen ilk ihtisas üniversiteleri olarak seçilmişti.

 

2 Mart 2018 tarihinde, 2007 sonrasında kurulmuş olan üniversitelerden 47'si daha pilot üniversite sürecine dâhil olmuş; niyet beyanlarını gönderen 32 üniversite ile 9 Mayıs 2018’de YÖK Başkanlığında yapılan toplantının ardından Öz Değerlendirme Raporlarını gönderen üniversitelerin dosya üzerinden değerlendirilmesi sonucunda, son aşamaya 14 üniversite kalmıştı.

 

Arasında Muş Alparslan Üniversitesinin de bulunduğu bu üniversiteler, 26 Ekim 2018’de tüm gün süren mülakatlarda sunumlarını gerçekleştirerek bölgelerine ilişkin yapacakları faaliyetleri, mevcut kapasitelerini ve üstlenecekleri misyona ilişkin çalışmalarını paylaşmıştı. Muş Alparslan Üniversitesi, değerlendirme sonucunda; Aksaray Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi ile birlikte pilot devlet üniversitesi olarak seçilmişti.