Muş Alparslan Üniversitesi
 
Personelimize Yönelik Hizmet İçi Eğitimler Devam Ediyor

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitim verildi. Fuat Sezgin Derslikleri 204 nolu derslikte, Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürü Uğur İnan Kaki ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Murat Demirel tarafından iki oturumda verilen eğitime, üniversitemizin farklı birimlerinde görevli mutemetler katıldı. 
 
Akademik ve idari personelimizin maaş ve özlük hakları bakımından mevzuatta dikkat edilmesi gereken konuların etraflı bir şekilde ele alındığı eğitimde, maaş hesaplaması uygulaması da yapıldı.