Muş Alparslan Üniversitesi
 
Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Programı Toplantısı

Dijital Eğitim Koordinatörlüğümüz, Fen Bilimleri Enstitüsü seminer salonunda Dijital Dönüşüm bilgilendirme toplantısı düzenledi. Dijital Eğitim Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Sedat Bozarı’nın sunum yaptığı bilgilendirme toplantısına Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İbrahim Erdoğan, Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Ferit Uslu, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Nurten Gezgin ve akademik birim üyeleri katılım sağladı.

 

Yükseköğretim Kurulunun Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında pilot devlet üniversitelerden biri olarak seçtiği üniversitemizin eğitim-öğretimde dijital dönüşüm kapsamında üç aylık dönemde kat ettiği sürecin masaya yatırıldığı toplantıda 2019 Bahar Döneminde tamamlanması gereken akademik ve idari süreçlerin neler olduğu da konuşuldu.

 

Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında Anadolu Üniversitesi tarafından verilen “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” sertifika programına kayıtlı 500 Akademik personelimizin yaklaşık %75’inin 1. dönemde başarılı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bozarı, sertifika programının 2. döneminde daha önce çeşitli sebeplerle eğitime katılım sağlayamamış ya da geçer not alamamış akademik personelimizin katılacağını ifade etti.

 

Proje kapsamında üniversitemiz Lisans bölümlerinde okuyan 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri, 2018-2019 Bahar Yarıyılında Dijital Okuryazarlık dersini alacak. Anadolu Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülecek olan projede dersler, Anadolu Üniversitesi E-Kampüs sistemi üzerinden eş zamansız olarak verilecek.