Muş Alparslan Üniversitesi
 
YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın “İş Birliği - Güç Birliği” İmza Törenine Katıldık

Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yaşar Karadağ, YÖK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK arasındaki iş birliği protokollerinin imza törenine katıldı. Yükseköğretim Kurulunda düzenlenen törende, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ilgili kurum yöneticileri ve üniversite rektörleriyle birlikte araştırmadan sorumlu rektör yardımcıları hazır bulundu.

Tören, YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın yaptığı açılış konuşmaları ile başladı. Yeni YÖK'ün girişimiyle birçok yenilik ve projenin yasal dayanaklara kavuşturulduğunu, bir kısmının ise iç düzenlemeler ve mevzuatlarla hayata geçirildiğini hatırlatan Başkan Saraç, bu yıl için belirlenen başlıklardan birinin "geleceğin meslekleri" olduğunu belirterek, "Bugün ilkokula giden çocukların %65'i iş yaşamına başladıklarında halihazırda mevcut olmayan mesleklerde çalışıyor olacaklar. Bu nedenle gerek bireysel gerekse ulusal düzeyde çok hızlı değişen iş hayatına ve koşullara uyum sağlayabilmek son derece önemli." dedi.

Bir diğer projenin "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" olduğunun altını çizen YÖK Başkanı, bu yıl büyük bir proje ile üniversitelerde dijital dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını ve seçilen sekiz pilot üniversitede öğretim üyeleri ve öğrenciler için doğrudan kamu desteği ile programların oluşturulduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Saraç: “İlgili kuruluşlar ile yakın işbirliği içinde çalışacağız.”

Bir başka başlık olan açık erişim ve açık bilim konusunda da Yeni YÖK olarak çalışmalar başlattıklarını ifade eden YÖK Başkanı Saraç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalayacağımız çerçeve protokolünü de bu amaca hizmet eden çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bahse konu çerçeve protokol kapsamında; üniversitelerin sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri ve enstitüler ile birlikte araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine aktif katılımını sağlamak üzere işbirliği yapacağız.

Öte yandan, üniversitelerin giderek artan bir şekilde bölgesel ve ulusal ekonomiler için önemli bir üretim faktörü haline geldiğini ve bilgi üreten kuruluşlar olarak kalkınma hamlelerinde temel rol oynadığını biliyoruz. İmzalayacağımız çerçeve protokol ile "Yeni YÖK" olarak bu bilinçle başlattığımız üniversitelerde "misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması projesi" kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar ile yakın işbirliği içinde çalışacağız.

TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan protokoller kapsamında, ülkemiz öncelikleri doğrultusunda doktora öğrencilerinin yetiştirilmesine öncelik vereceğiz. YÖK-100/2000 ve YÖK-YUDAB öğrencileri arasından alan bazlı seçilen öğrencilerin aldıkları burs miktarı da artmış olacaktır. Doktora öğrencilerinin seçimi, bursluluk süreçleri ve bursiyerlerin desteklendikleri süre boyunca izlenmesine ilişkin hususları, Bakanlık ve TÜBİTAK'ın da içinde bulunduğu Koordinasyon ve İzleme Komitesi aracılığıyla takip edeceğiz.

TÜBİTAK ile imzalayacağımız ikinci protokol aracılığıyla ise TÜBİTAK merkez ve enstitüleri tarafından yürütülen bu projelerde, hedeflenen stratejik ürünlere yönelik önemli araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu protokol aracılığıyla üniversitelerde doktora öğrenimlerine devam eden öğrenciler, TÜBİTAK enstitülerindeki bu Ar-Ge çalışmalarına dahil olabilecekler. Ulusal büyük çaplı Ar-Ge projelerinde yer alabilme imkanı kazanmış olacaklar."

Bakan Varank: “Nihai amacımız, üretimde yapısal dönüşümü gerçekleştirmek.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank törende yaptığı konuşmada, sanayi ve teknoloji alanında Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak yapısal reformlara odaklandıklarını söyledi. Akademiyle yürüttükleri ortak projelerin önemine işaret eden Varank, "Ekonomik yarışta geri kalmamak için yüksek katma değer, verimlilik artışları, dijitalleşme ve bölgesel kalkınma eksenlerinde bir dizi önceliğimiz bulunuyor. Nihai amacımız, üretimde yapısal dönüşümü gerçekleştirmek. Bu sayede dışa bağımlılık ve dış finansman ihtiyacı azalacak, büyüme ve istihdam sağlam bir rotaya oturacak." diye konuştu.

Başarılı bir yapısal dönüşümde, kamu kadar özel sektör ve akademinin de adımlar atması gerektiğini vurgulayan Varank, imzalanan protokolle mevcut entegrasyonu bir üst seviyeye taşıyacaklarını, üniversiteler, sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri, enstitülerle Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde ortak program ve projeler geliştireceklerini dile getirdi.

Bakan Varank, YÖK ile imzalanan protokol kapsamında, sanayide duyulan insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışma yürüteceklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Üniversitelerin bünyesindeki zengin insan kaynağımız, enstitü ve sanayi kuruluşlarındaki altyapılarda çalışma imkanına kavuşacak. İş gücü piyasasındaki yetenek setlerini çeşitlendirip, kabiliyet eksikliklerini gidermemiz gerekiyor. Üretim değer zincirini bir bütün olarak ele alıyoruz. Bilimsel araştırma, uygulamalı bilim, ürün geliştirme ve ticarileşme katmanlarından oluşan her bir aşama bizim için eşit öneme sahip. TÜBİTAK aracılığıyla tüm bu katmanlarda nitelikli bilginin işlenmesini ve paylaşımını mümkün kılan 'Yüksek Teknoloji İşbirliği Platformları'nı desteklemeye başladık. Bu platformlarda araştırma üniversitelerimize merkezi bir rol verdik."

Konuşmaların ve protokollerin imzalanmasının ardından geçilen soru-cevap ve görüş bölümünde, toplantıya katılan rektör ve ilgili rektör yardımcıları Bakan Varank’a ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç’a sorular sorarak önerilerini iletti.

İmzalanan protokollere ilişkin bilgi notu için tıklayınız.