Muş Alparslan Üniversitesi
 
Aday Memurlara Yönelik Temel Eğitim Dersleri Başladı

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde görev yapan aday memurların Temel Eğitim Dersleri başladı. Üniversitemizde asalet tasdiki yapılmayan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak görev yapan personel için Personel Dairesi tarafından düzenlenen Aday Memurlara Yönelik Temel Eğitim Ders Programı başladı. 

 

Program kapsamında aday memurlar, alanında uzman akademik ve idari personelimiz tarafından verilen ‘Türkçe Dilbilgisi Kuralları’, ‘İnsan Hakları’, ‘Genel Olarak Devlet Teşkilatı’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’, ‘Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi’, ‘Milli Güvenlik Bilgileri’, ‘Halkla İlişkiler’, ‘Haberleşme’, ‘657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’, ‘Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri’, ‘Yazışma ve Dosyalama Usulleri’, ‘Gizlilik ve Gizliliğin Önemi’ başlıklı dersleri alacak. 

 

Temel eğitimlerini tamamlayan aday memurlar sınava girecek. Sınavda başarılı olan aday memurlar, adaylıkları süresince hazırlayıcı ve staj eğitimlerine tâbi tutulacak.