Muş Alparslan Üniversitesi
 
Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat: "Üniversitemizi Dijital Çağa Taşıma Noktasında En Büyük Güvencemiz Kaliteli Akademik ve İdari Personelimizdir."

Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, üniversitemizin önümüzdeki dönemde şekillenecek dijital dönüşüm vizyonunu, öğretim elemanlarımız ile paylaştı. 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya üniversitemizin akademik personeli ile yöneticilerimiz tam kadro katıldı. 

 

Toplantıda yaptığı konuşmada üniversitemizde yürütülen akademik faaliyetleri dijital çağın sunduğu çeşitli güncel imkânlarla zenginleştirmek amacıyla planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Polat, öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin bilişim okuryazarlığının geliştirilmesi için gerekli eğitsel çalışmalara ve altyapı düzenlemelerine dair açıklamalarda bulundu. Üniversitemizin dijital dönüşüm vizyonunu; öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz ve paydaşlarımızla ilişkili bütüncül bir perspektifle ele aldıklarının altını çizen Prof. Dr. Polat, külliye yönetiminde, iç ve dış iletişim süreçlerinde, araştırma ve uluslararası ilişkilerde dijitalleşme ile yönetim sisteminin otomasyonu gibi konular üzerinde durdu. 

 

"Sadece sosyal hayat değil iş hayatı da dijitalleşti."

Gerek öğretim elemanları ve gerekse de öğrenciler bakımından yeni neslin, internetin olmadığı bir dünyayı tanımadığını söyleyen Prof. Dr. Polat, sosyal medyayı ve akıllı telefonları yoğun bir şekilde kullanan, internet bankacılığı ve sanal alışverişi hayatına olağan bir şekilde katmış olan yeni neslin, eğitim ve araştırma süreçlerinin dijitalleşmesi konusunda da belirli beklentileri olduğunu ifade etti. Sadece sosyal hayatın değil iş hayatının da dijitalleştiğine dikkat çeken Prof. Dr. Polat, kariyer planı yapan yeni neslin öğrenim hayatlarını bu doğrultuda şekillendirmeyi arzu ettiğine işaret etti. 

 

Üniversitenin temel fonksiyonları olan araştırma, eğitim, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin dijital becerileri yetkinleşmiş akademisyenlerle ve öğrencilerle daha etkin olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Polat, bu noktada 7/24 erişime açık bir dijital altyapının oluşturulması ve sürdürülmesinin elzem olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Polat, öğretim elemanlarımızın dijital dönüşüme yönelik becerilerinin olgunlaştırılması ve açık ders kaynakları ile uzaktan eğitimin etkili biçimde kullanılmasının da önemini vurguladı. 

 

"Ülke çapında önemli akademisyenlerin bulunduğu bir eğitim yuvasında çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Muş Alparslan Üniversitesinin genç, ama son derece yetkin bilim insanlarından oluştuğunun altını çizen Prof. Dr. Polat, ülke çapında önemli akademisyenlerin bulunduğu bir eğitim yuvasında çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu, dijital eğitim-öğretim alanında genç kadrosuna büyük itimat beslediğini ve onların bu desteğine güvenerek yola çıktığını, akademisyenlerin bu büyük dönüşüme zihnen ve ruhen "EVET" demesi ile üniversitemizin yeni bir aşamaya geçeceğini dile getirdi.

 

Göreve geldiği ilk günden itibaren bu alanda çalışmalara temel oluşturacak işlere imza atmaya çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Polat, üniversitede EBYS uygulamasına ilk defa kendi döneminde işlerlik kazandırıldığını, Uzaktan Eğitim Merkezinin bu dönemde faaliyete geçtiğini, dersler, programlar ve ek ders ödeme sistemlerinin bu dönemde dijital sistemlere entegre edildiğini ve hepsinden önemlisi bilgi işlem alt yapısının ilk defa bu dönemde son derece güçlü hale getirildiğini belirterek yeni dönemde eğitimi de içine alan daha büyük bir hamlenin başlatıldığını haber verdi. O zamanlar olduğu gibi bugün de tüm bu çalışmaların üstesinden gelinmesinde akademisyenlere, yetenekli idari personele güvendiğini vurgulayan Prof. Dr. Polat, akademik ve idari personelinin kendisini desteklemesi durumunda bu önemli çalışmanın da başarıyla yürütüleceğine ve eğitim kalitesinin çıtasının çok daha yükseklere çıkarılacağına yürekten inandığını, bunun için personelinden destek beklediğini söyledi.

 

Üniversitemizdeki mevcut beşeri ve teknik kapasitenin yanı sıra Dünyadaki ve Türkiye’deki köklü üniversitelerin dijital dönüşüm çalışmaları da dikkate alınarak gerçekleştirilecek yapısal dönüşümün ilk adımlarının 2018-2019 bahar yarıyılından itibaren atılmasını hedeflediklerini dile getiren Prof. Dr. Polat, bütün öğretim elemanlarımızın gönüllü olarak bu dönüşüme katılmasını beklediğini ifade etti. 

 

Yaklaşık bir buçuk saat süren dijital dönüşüm vizyonu bilgilendirme toplantısı, soru-cevap faslı ile sona erdi.