Muş Alparslan Üniversitesi
 
Alevilikte Dedelik ve Ocak Kültü