Muş Alparslan Üniversitesi
 
BESYO Akademisyenlerimiz I. Avrasya Spor Bilimleri Kongresinde Bildiriler Sundu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) akademisyenlerimiz, İran’ın Tebriz şehrindeki I. Avrasya Spor Bilimleri Kongresinde bildiriler sundu. 

 

Doç. Dr. Alper Karadağ, konjenital kalp hastalarında egzersiz veya spora katılımın önemi ortaya koyan “Exercise or Participation in Sports for Patients with Congenital Heart Diseases” ve hacamat tedavisinin kronik ağrı üzerine olumlu etkisini ele aldığı “Analysis on the Effect of Cupping Treatment on Chronic Pain” başlıklı iki bildiri ile kongreye katılırken, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kaynar, sporda yetenek seçimi yapılırken genetik faktörlerin önemine işaret eden “Examination of Factors Affecting Sports Success in Athletes Engeged Different Sports” başlıklı bildiriyi Türkçe, “Determination of HIF-1a Polymorphism in Elite Skiers” başlıklı bildiriyi ise İngilizce sundu. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Bilici, düzenli egzersizin karaciğer enzimleri üzerine olumlu etkisini irdeleyen “Examination of Liver Enzymes of 15-17 Years Old Female Students Who Ferforming Regulars Exercises”; Öğr. Gör. Sedat Okut, sporda yetenek seçiminin birçok spor branşında önemine işaret eden “Investigation of the Talent Selection Medhods in Difeerent Sports Branches”, Arş. Gör. Ayça Genç ise profesyonel futbolcularda motorik özelliklerin elit olma düzeylerine etkisini tartışan “Examination of Some Motoric Features of U-16 Professional League Footballers” başlıklı bildirisi ile kongreye katıldı.