Muş Alparslan Üniversitesi
 
Akademisyenlerimiz Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisî Sempozyumunda Bildiriler Sundu

Tarih Bölümünden akademisyenlerimiz Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisî Sempozyumunda bildiriler sundu. Dört akademisyenimiz, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Türk Tarih Kurumunun ortaklığında Bitlis Valiliği, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı, Bitlis ve Yöresi Tarih ve Kültür Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz Belediyelerinin desteği ile BEÜ ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisî Sempozyumuna katıldı. 

 

Tarih Bölümü Öğretim Üyelerimizden Dr. Ercan Çağlayan, “CHP Parti Müfettişi Feyzi Kalfagil’in Bitlis Raporları (1944-1945)” başlıklı bildirisini, Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal’ın başkanlık ettiği oturumda sunarken, Dr. Celal Öney, “American Board’un Bitlis’teki Varlığı Çerçevesinde Bitlisli Protestan Misyoner Bayan Grace Highley Kanapp’ın Faaliyetleri” başlıklı bildirisini, Prof. Dr. Ahmet Aksın’ın başkanı olduğu oturumda sundu. 

 

Dr. Murat Alanoğlu, “Bitlis’e Han Olmak”: Osmanlı Klasik Döneminde Bitlis Beyliğine Atanma Sürecine Dair Notlar” başlıklı bildirisini Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün; Arş. Gör. Şeyhmus Bingül ise “Osmanlı Yönetimindeki Bitlis’te Salgın Hastalıklar ve Kolera (XIX. Yüzyılın Sonu-XX. Yüzyılın Başları)” başlıklı bildirisini Prof. Dr. Fahameddin Başar’ın başkanlık yaptığı oturumda sundu.