Muş Alparslan Üniversitesi
 
Bilim ve Sanat, Külliyemizin Sahnesinde Ortaokul Öğrencileriyle Buluşuyor

Üniversitemizin, farklı yaş gruplarındaki bireylere bilimsel bakış açısı kazandırma vizyonuyla yürüttüğü eğitsel çalışmalar, yaz aylarında da hız kesmeden devam ediyor. Ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan “Bilim Sahnede - Bilim ve Sanat Sahnede Buluşuyor” isimli eğitim programı, ilk gün etkinlikleri ile başladı. Aralarında profesyonel tiyatro sanatçılarının de yer aldığı kalabalık bir uzman ekip tarafından yürütülen ve 22 Temmuza kadar sürecek eğitim programını gözlemlemek üzere Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özer de üniversitemizin konuğu oldu. 

 

“Bilim Sahnede” eğitim programı, ortaokul öğrencilerinin merak duygularının gelişmesine ve öğrenme isteklerinin artmasına imkân sağlayacak tiyatro sanatı ve drama teknikleri ile farklı öğretim ortamları oluşturarak, öğrencilerin; bilime, bilimsel olaylara, bilimsel süreç becerilerine ve bilim insanlarına yönelik olumlu tutum geliştirmeleri hedefiyle projelendirildi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklen “Bilim Sahnede” eğitim programının amaçları arasında, öğrencilere bizim kültür dünyamızdan bilim insanlarını ve buluşlarını anlatmak da yer alıyor. 

 

11 Günde 11 Bilim Adamı Ele Alınacak
Muş’ta öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin bilime ve bilim insanlarına yönelik tutumlarının geliştirilmesi için projelendirilen ve 22 Temmuz’a kadar sürecek “Bilim Sahnede” eğitim programında, 11 gün boyunca 11 farklı bilim insanının hayatlarından önemli kesitler, tiyatro ve drama uygulamalarıyla ele alınacak. 

 

Program hakkında, proje yürütücüsü, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Erdinç Öcal şu bilgileri aktardı: “Programımızda, sanatı tiyatro ve bilimle bütünleştiren drama tekniklerinden oluşan çeşitli etkinliklerle her gün farklı bir bilim insanı ve o bilim insanının buluşları ile ilgili etkinlikler yapacağız. Program kapsamında öğrencilere tiyatronun alt dalları ile buluşları ve hayatlarından kesitler aktarılacak bilim insanları; Harizmi, Farabi, İbn-i Sina, Biruni, Ali Kuşçu, Akşemseddin, Marie Curie, Eratosthenes, Isaac Newton, Albert Einstein ve Aziz Sancar olarak belirlenmiştir. Böylece öğrencilerin tiyatronun farklı dalları ile fen konuları ve bilim insanlarının icatları hakkında eğlenerek ve yaparak-yaşayarak bilgi edinmelerinin yanında fen bilimleri ve bilim insanlarına yönelik olumlu tutum kazanmaları sağlanacak. 

 

Deneyimli bir kadronun işbirliği ve üniversitemizin sunduğu imkânlarla hayata geçirdiğimiz Bilim Sahnede eğitim programımızın sonunda, öğrencilerin bilime, bilim insanlarına, bilimle sahne sanatlarının bütünleştirilmesine yönelik olumlu bir tutum geliştirmelerini bekliyoruz. Ayrıca merak duyguları, araştırma, sorgulama ve öğrenme istekleri artacak öğrencilerin sahne sanatları vasıtasıyla sanata yönelik farklı bakış açıları kazanmalarını da arzu ediyoruz. Eğitim ve bilim alanında sanatı kullanmaya yönelik özgün nitelikteki programımızın bundan sonra bilim ve bilim insanları ile ilgili tasarlanacak çalışmalara ışık tutarak alana katkı sağlaması da bir diğer beklentimizdir. 

 

Eğitim programımızın proje aşamasından uygulama safhasına gelmesinde her tür desteği veren, başta Rektör Yardımcımız ve Eğitim Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. İbrahim Erdoğan olmak üzere proje ekibinde yer alan bütün meslektaşlarımla öğrencilerimize ve üzerimde emeği olan herkese teşekkürlerimi sunarım.”