Muş Alparslan Üniversitesi
 
Öğretim Görevlilerimiz Uluslararası Kongrede Bildiriler Sundu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerimiz Öğr. Gör. Ömer Yıldırım, Öğr. Gör. Kemal Yaran ve Öğr. Gör. Necmettin Çiftci, Kırıkkale Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi desteği ile Nevşehir Ürgüp’te düzenlenen II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Sağlık ve Spor Bilimleri, (BILMES HL-SP 2018 - II. International Scientific and Vocational Studies Congress 2018)’nde iki bildiri sundu. 

 

“Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Çevre ile İlgili Kitap Okumanın Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Düzeyine Etkisi” başlıklı ilk bildirilerinde öğrencilerin çevre konularıyla ilgili kitap okumaya yönelik tutumları ile çevre sorunlarına yönelik farkındalık puan ortalamalarının orta düzeyde olduğunu tespit eden öğretim görevlilerimiz, öğrencilerin çevre konularıyla ilgili kitap okumaya yönelik tutumlarının çevre sorunlarına yönelik farkındalık düzeylerine etkisinin olmadığını saptadılar. 

 

Öğretim görevlilerimiz, “Ortaokul Öğrencilerinde Kitap Okuma Alışkanlığı ile Çevresel Tutum Arasındaki İlişki” başlıklı ikinci bildiride ise öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları ile çevresel tutum puan ortalamalarının orta düzeyde olduğunu, ayrıca kitap okuma alışkanlığı ile çevresel tutum arasında negatif yönde bir ilişki olduğunu tespit ettiler. 

 

Bildirilerinde gerek üniversitede ve gerekse de ortaokulda okutulan ders içeriklerine çevre konuları ile ilgili bilgilerin eklenmesinin veya artırılmasının, öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarının artmasına pozitif katkı sağlayabileceğini belirten öğretim görevlilerimiz, çevre konusunda bilinçli ve duyarlı bireyler yetiştirmenin, bu sorunların çözümü için en etkili yol olduğunun altını çizdiler.