Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun Kararları

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu (BAYEK) tarafından 07.06.2018 tarihinde yapılan toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

1. BAYEK İstisnai hâller dışında her ayın son Çarşambası saat 14.00'da toplanacaktır. 

2. Başvurular her ayın son Çarşambasından önceki Cuma günü Kurula ulaştırılmalıdır, aksi takdirde bir sonraki toplantıda değerlendirmeye alınacaktır.

3. BAYEK çalışmaları her yıl Eylül ayında başlayıp Haziran ayında son bulacaktır. 

 

 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu (BAYEK) Yönetim Kurulu

 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği  Kurulu Başvuru Formu