Muş Alparslan Üniversitesi
 
Bulanık Meslek Yüksekokulu 90 Öğrenci Alacak

Üniversitemizin yeni akademik birimlerinden Bulanık Meslek Yüksekokulu (MYO) bünyesindeki üç programa 90 öğrenci alınacak. Meslek yüksekokulları bünyesinde programlar açılması ile mevcut programlara 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınması konusundaki teklifleri değerlendiren Yükseköğretim Genel Kurulu (YÖK), 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Bulanık’ta, Sosyal Hizmetler, Çocuk Gelişimi ile Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programlarında 30’ar öğrencinin eğitim almasını uygun gördü. 

 

Bulanık MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Galip Sarısu, meslek yüksekokulunun öğrenci alarak eğitime başlamasıyla Bulanık’ın ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir rol oynayacağını söyledi. Sanayileşememiş, göç veren, halkın gelirinin büyük ölçüde tarım olduğu, beşeri sermayesi zayıf bölgelerde bir yükseköğretim kurumunun bulunmasının birçok açıdan olumlu katkısının olacağını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Sarısu, ekonomik ve sosyo-kültürel katkıların birbirini destekleyen unsurlar olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sarısu, “Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın gayretleri ile ilçemizde açılan Bulanık Meslek Yüksekokulunun üç programa öğrenci alımı için yaptığımız başvurunun kabul görmesiyle 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında öğrenci kabulü gerçekleşecektir. Ayrıca inşası bitmek üzere olan 24 derslikli binanın yüksekokulumuza tahsisi için de gerekli yazışmalar devam etmektedir.” dedi.

 

Öğrenci Alınacak Programların İstihdam Alanları Çok Geniş

Öğrenci alınacak programlara ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Sarısu, Çocuk Gelişimi programının amacının, 0-18 yaşlar arasındaki tipik ve atipik gelişim gösteren, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu ve hastanede yatan çocukların gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen; tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan insan kaynağı yetiştirmek olduğunu söyledi. 

 

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunların, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam imkanına sahip olabildiklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Sarısu, Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı mezunlarının, örgün öğretim ya da açık öğretim lisans programlarının 5. yarıyılından itibaren lisans öğrenimine devam edebilmek için Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerektiğini hatırlattı. 

 

Sosyal Hizmetler Programı Mezunları Dezavantajlılara Hizmet Verecek

Sosyal hizmet kurumlarının başta engelliler ve yaşlılar gibi dezavantajlı gruplar olmak üzere, çocuk ve gençlik hizmetleri, ailenin korunması, eğitim ve adalet gibi alanlarda sosyal refah hizmetlerinin sunulmasında bir araç olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Sarısu, yüksekokul bünyesindeki Sosyal Hizmetler programında bu aracın etkin bir şekilde kullanılması için eğitim almış profesyonellerin yetiştirileceğini söyledi.

 

“Sosyal Hizmetler alanında çalışanlar, sıkıntı içindeki insanların toplumda kendilerine sağlanan ve kendilerinin sahip oldukları olanakları en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım eder.” diyen Dr. Öğr. Üyesi Sarısu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sosyal Hizmetler Programında eğitimin temeli olan ekonomi, sosyoloji, siyasal bilimler, sosyal antropoloji, psikoloji ve sosyal psikoloji gibi dersler iki yılda verilir. Bu temel derslerin başlıca amacı, bu alanları öğrencilere sistematik disiplinler olarak öğretmek değil, insan ihtiyaçlarına ve sosyal sorunlara ilişkin bir anlayış kazandırmaktır. Temel derslerin yanı sıra sosyal hizmete giriş, sosyal hizmet alanları, sosyal sorunlar, mülâkat teknikleri, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmetler, aile ve çocuk refahı, suçluluk, nüfus dinamiği ve sosyal refah, sosyal hizmet yöntemleri gibi mesleki dersler de müfredatta yer almaktadır.

 

Sosyal Hizmetler Programı mezunları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinde, İş ve İşçi Bulma Kurumunda, özel rehabilitasyon merkezlerinde, dezavantajlı kesimlere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşlarında, cezaevleri ve denetimli serbestlik bürolarında, yerel yönetimlerin sosyal hizmet ve sosyal yardım birimlerinde çalışabilir, DGS ile Sosyal Hizmet ve Sosyoloji lisans programlarına geçiş yaparak eğitimlerini sürdürebilirler.”

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Mezunları İş Dünyasının Hizmetinde

Dr. Öğr. Üyesi Sarısu, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının amacının iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, on parmakla ve bakmadan, süratle yazabilen, protokol bilgisine sahip, yüksek düzeyde büro çalışanları yetiştirmek olduğunu söyledi. 

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programını tercih eden öğrencilerin, ön lisans eğitiminin ardından DGS ile Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarına geçiş yapabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Sarısu, program mezunlarının istihdam olanaklarının da oldukça yüksek olduğunu dile getirerek kamu ve özel sektöre ait pek çok kurumda ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde Büro Yönetimi mezunlarına çalışma imkânı sunulduğunu ifade etti.