Öğretim Üyemiz “Etik” Konulu Eğitim Verdi

Üniversitemiz Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ceren Yegen Maliye Bakanlığı Muş Defterdarlığı’nda İç Kontrol Eylem Planı çerçevesinde “etik” konulu bir eğitim verdi. Defterdarlık çalışanlarının katıldığı eğitimde Dr. Yegen, ahlak felsefesi olan etiği anlatırken, ahlak ile farklılıklarına dikkat çekti. Ahlakın kültürel ve toplumsal, etiğin ise evrensel ve hukuki ölçütlere olan organik bağına değinen Dr. Yegen normatif, meta ve uygulamalı etiği örnekler ile anlattı.

 

Konuşmasında iletişim etiğinin önemine dikkat çeken Dr. Yegen, kamuoyu oluşturan bireylerin birbirleri ile iletişim kurmalarında etik ilkelerin benimsenmesi ve uygulanmasının sağlıklı iletişim açısından önemli ve gerekli olduğunu söyledi. Etiğin medya, bilim, spor gibi birçok alandaki tezahürleri üzerinde duran Dr. Yegen, meslek etiği ve yönetim bağlamında etiğin kamu açısından öneminden de bahsettikten sonra çalışanların 25-31 Mayıs Etik Haftasını kutlayarak konuşmasını sonlandırdı. 

 

Defterdar Yardımcısı Mustafa Erdem, eğitimin ardından Dr. Yegen’e eğitimci olarak yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek sertifika takdim etti.