Muş’a Bir Araştırma ve Uygulama Merkezi Daha Geliyor

Üniversitemizin katkılarıyla 8-10 Aralık 2017 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlenen “Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Sporlar - Oyunlar Sempozyumu” başarıyla tamamlanmış, açıldığı günden itibaren sportif etkinlikleri ile dikkat çeken Beden Eğitimi Spor Yüksekokulumuz (BESYO) bu sempozyumla başarı çıtasını biraz daha yükseltmişti. Üniversitemizin spora verdiği ciddi destekler meyanında yeni bir müjdeli haber daha geldi. Rektörlüğümüz bünyesinde “Geleneksel Sporlarımız ve Oyunlarımız Uygulama ve Araştırma Merkezi” (GESOM) kurulmasına yönelik teklifimiz kabul edildi.

 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17.01.2018 tarihinde yaptığı toplantıda, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde “Geleneksel Sporlarımız ve Oyunlarımız Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulması uygun görüldü.

 

Üniversitemiz Geleneksel Sporlarımızı ve Oyunlarımızı Yaşatacak

Üniversitemizde “Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmasına ilişkin teklifimizin kabulü sonrasında, “Geleneksel Sporlarımız ve Oyunlarımız Uygulama ve Araştırma Merkezi” teklifimiz de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylandı.

 

Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, yeni merkezimizle ilgili açıklamasında şunları ifade etti: “Milletler tarihi varlıklarını sadece siyasi ya da askeri başarıları ile değil, aynı zamanda kültüre, sanata ve spora yaptıkları katkıları ile de hissettirirler. Yaşadıkları dönemin ve doğup geliştikleri coğrafyanın şartları doğrultusunda icat ettikleri sporlar, aslında toplumların karakter özelliklerini de ele verir. Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Rahvan Binicilik, Aba Güreşi, Kuşak Güreşi, Şalvar Güreşi ve Kızak sporu gibi pek çok geleneksel spor dalını yaşatmak amacındaki merkezimiz, kısa sürede akademik alt yapısını oluşturacaktır.

 

Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma Merkezinin hayata geçmesi için destek veren ve bugüne kadar kendilerine arz ettiğimiz pek çok talep gibi bu son merkezimizin de açılmasına onay veren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, özellikle kıymetli Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç Beyefendiye üniversitemiz ve Muş halkı adına teşekkür ediyorum. Kendilerinin bölgemize özel bir hassasiyeti var ve makul her talebi büyük bir memnuniyetle kabul ediyorlar. İnşallah biz de bu teveccühü karşılıksız bırakmaz, başarılı çalışmalara imza atarız. 

 

Anadolu topraklarında yaşayan halkların ve bu halklara akraba toplulukların unutulmuş kültür, oyun ve spor mirası üzerine alan araştırmalarında bulunmak, geleneksel sporlarımıza ve oyunlarımıza ilişkin çalışmalar yapmak ve bu alanlardaki uygulamalara olanak sağlamayı ana araştırma konusu olarak belirleyen GESOM, eminim ki sportif geleneğimizin tanıtıcısı ve taşıyıcısı olacaktır.”

 

GESOM Araştırmacıları Cesaretlendirecek

GESOM, ulusal ve uluslararası kuruluşlara geleneksel sporlarımız ve oyunlarımız konusunda danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra bu alanda çalışma yapan araştırmacılara da yardımcı olacak. Merkez bünyesinde, geleneksel sporlar ve oyunlar kapsamındaki konular çerçevesinde uluslararası düzeyde bilimsel makaleler, kitaplar ve raporlar yayınlanacak ve araştırmacıların yayınları desteklenecek. 

 

Üniversitenin akademik birimleriyle işbirliği yaparak unutulmuş, unutulmaya yüz tutmuş ve yaşayan geleneksel sporlarımız ve oyunlarımız ile ilgili alanlarda araştırma yapılması ve bu konulara yönelik lisansüstü tezlerin üretilmesi için gerekli bilimsel desteğin sağlanması genç araştırmacıları cesaretlendirecek. Araştırmacı ve sanatçıların mekân ve sunum ihtiyaçlarına yönelik her tür girişimde bulunacak GESOM, bu amaç doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilerle müşterek çalışmalar yürütecek.

 

GESOM’un Başarısı İçin Tüm Hazırlıklar Yapıldı

Geleneksel oyunları ve sporları tespit edecek, bilimsel olarak araştıracak, özendirip canlandıracak, bu konudaki çalışmaların organizasyonunu ve koordinasyonunu sağlayacak GESOM, ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, konferans, forum ve panel gibi faaliyetler düzenleyecek. Bu kapsamda geleneksel oyun ve spor konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak için üniversiteler, bakanlıklar, araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili federasyonlarla işbirliği de yapacak.