Öğretim Görevlimiz IMESET’17 Bitlis Konferansında Bildiriler Sundu

Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlimiz Fuad Salamov, Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Mühendislik, Fen Bilimleri, Eğitim ve Teknoloji Konferansı’nda (IMESET’17 Bitlis) “Stokastik Sınır Analizi ile Kamu Hastane Birlikleri’nin Verimlilik Düzeylerinin Analizi” ve “Türkiye’deki Kamu Hastane Birliklerinin Verimlilik Düzeylerinin Ölçümü” başlıklı iki bildiri sundu.

 

27-29 Ekim tarihleri arasında “Marka Şehir Bitlis” teması ile düzenlenen IMESET’17 Bitlis Konferansı’na, 520 bilim insanı 340 bildiri ile katkı sağladı.