Akademisyenimiz Sosyal Bilimler Sempozyumuna Katıldı

Üniversitemiz iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görevli Arş. Gör. Vedat Almalı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı III. Sosyal Bilimler Sempozyumu’na katıldı.


Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Berat Çiçek ve Araştırma Görevlisi Vedat Almalı’nın ‘E-Devlet Uygulamalarının Lider Üye Etkileşimi Üzerindeki Etkisi’ başlıklı ortak çalışması III. Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda Arş. Gör. Vedat Almalı tarafından sunuldu.


Bildiride, yöneticilerin çalışanları ile olan etkileşimi, yönetici çalışan ilişkisinin optimum düzeyinin ne olması gerektiği, lider üye etkileşimini belirleyen unsurların ne olduğu gibi konular ele alınırken, gelişen teknoloji ile beraber kamusal ve özel sektörde yönetimin her kademesini etkileyen uygulamalardan bir tanesi olan e-devlet sisteminin lider üye etkileşimi üzerindeki etkilerine değinildi.