Öğretim Üyemiz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresine Katıldı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Mustafa Önder Şekeroğlu, 19-22 Ekim tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi’ne katıldı.

 

Yrd. Doç. Dr. Şekeroğlu, Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği tarafından düzenlenen ve teması, “Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni Eğilimler ve Uygulamalar” olan kongrede, “Sporcu Kimliği ve Sürekli Sportif Kendine Güven Kavramlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi” ve “Hollanda Kadınlar Voleybol Millî Takım Sporcularının Müsabaka Öncesi ve Sonrası Durumluk Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi” başlıklı bildirileri sundu.

 

Araştırma grubunu Ankara Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde bulunan farklı branşlardaki 125 sporcunun oluşturduğu ilk bildirisinde sporcu kimliği ile sürekli sportif kendine güven kavramlarını çeşitli değişkenler çerçevesinde incelediğini belirten Yrd. Doç. Dr. Şekeroğlu, söz konusu kavramlar arasındaki ilişkileri Sporcu Kimliği Ölçeği ve Sürekli Sportif Güven Ölçeği kullanarak analiz ettiğini söyledi.

 

İkinci bildirisinde 4-9 Ocak 2016 tarihleri arasında Ankara Başkent Spor Salonunda yapılan 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemelerinde, Millî takımızla birlikte A grubunda yer alan Hollanda Kadınlar Voleybol Millî Takımı sporcularının müsabaka öncesi ve sonrası durumluk kaygı düzeylerini ele alan Yrd. Doç. Dr. Şekeroğlu, Olimpiyat dördüncüsü olan Hollanda Kadınlar Voleybol Millî Takımı sporcularından elde edilen sonuçların Millî takımımızla karşılaştırdığında kendine güven alt boyutunda ülkemizden daha iyi sonuçlar elde edildiğini saptadığını ifade etti.