Zorunlu Ortak Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı

Muş Alparslan Üniversitesi Zorunlu Ortak Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı, 26 Eylül Salı günü saat 10.00'da Hacı Bektaş-ı Veli Derslikleri 205 ve 206 nolu dersliklerde yapılacaktır.