Konferansta, Mevlana’nın Eğitim Anlayışı Konuşuldu

Üniversitemizde, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Doğan’ın katılımı ile “Mesnevi’de Eğitim Anlayışından Örnekler” konulu bir konferans düzenlendi. Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Erdoğan’ın yanı sıra akademik-idari personel ve öğrenci katıldı.

Konferansında Mesnevi ve Pedagoji üzerine konuşan Doç. Dr. Süleyman Doğan sözlerine Mevlana’nın hayatından örnekler vererek başladı. Mevlana’nın bir mutasavvıf olduğunu ve her mutasavvıfın aynı zamanda bir terbiyeci yani eğitimci olduğunu söyleyen Doç. Dr. Doğan, bütün eğitim sistemlerinin insana bir şekil vermek, onu bir takım hedefler doğrultusunda yetiştirmek istediğini belirtti. Doç. Dr. Doğan sözlerine şöyle devam etti:  Mevlana’nın eğitim ile ilgili fikirleri, dünya görüşü, insana bakış tarzı üzerinde temellenir. Mevlana da yaşadığı dönemde halkı manen geliştirmek için zikir halkaları, cami kürsüsünde halka yaptığı vaazlar, din ilimleri öğreticiliği ve geniş halk kitlelerini musiki, sema ve şiir ile irşat ve terbiye eder.”

Doç. Dr. Süleyman Doğan Mevlana'nın eğitim anlayışı hakkında, “Mevlana, eğitimi bir ihtiyaç olarak gören ve eğitimin gücüne inanan biri olarak, eğitimcide bulunması gereken özellikler ve öğretim yöntemleri ile ilgili ortaya koyduğu ve sürekli uygulama alanı bulabilecek görüşleri ile evrensel bir şahsiyet olma özelliği taşımaktadır. Mevlana modern eğitimde yer alan, “çocuğun benliğini öne çıkarma” düşüncesine ters düşmemektedir. Mevlana modern görüşten biraz daha ileri giderek, çocuğun gerçek benliğini yakalayıp öne çıkmasını istemektedir. Bu benlik, eğitim sayesinde kendini bulacak, eğitimin hür havasında, çocuğun bağımsızlık dünyasında kendini öne sürecektir” dedi. Mevlana’nın, çocuğun okula isteksiz gidişini önlemek ve oraya şevk ile göndermek için yaptığı işin ve çektiği zahmetin bedelini hemen görmesi gerektiğine işaret ettiğini söyleyen Doç. Dr. Doğan, Mevlana’nın akıl ve gönül sentezine ulaşan büyük bir eğitimci olduğunu aktardı. Mevlana’nın kullandığı eğitim metodunun bugünkü çağdaş eğitim kuramlarından Daimcilik metoduyla örtüştüğünü belirten Doç. Dr. Doğan, O’nun bir tümevarımcı olduğunu ifade etti.

Eğitimcilerin vasıfları üzerinde duran Doç. Dr. Doğan, bunları şu şekilde sıraladı: Eğitimci ilahi aşka sahip olmalıdır, olgunlaştırıcı olmalıdır, yumuşak kalpli olmalıdır, aydınlatıcı olmalıdır, meslek sevgisine sahip olmalıdır, rehber olmalıdır, yüceltici olmalıdır, sabırlı olmalıdır. Eğitimin etkilerine de değinen Doç. Dr. Doğan, eğitimin var olanı geliştirdiğini, olmayanı ise var edemeyeceğini belirtti.

Doç. Dr. Doğan son olarak Mevlana’nın metod ve hedeflerinden bahsederek Mevlana ‘nın söylediği güzel sözlerden örnekler aktardı.

Konferans Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Erdoğan’ın Doç. Dr. Süleyman Doğan’a plaket takdimi ile sona eren konferansın sonunda Doç. Dr. Doğan kitaplarını imzaladı.

Konferans öncesinde Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ile beraber kampüs alanını gezen Doç. Dr. Doğan Muş’ta böyle bir Üniversite ile karşılaşmanın kendisini oldukça mutlu olduğunu ifade etti. Gayretlerinden dolayı Rektörümüze teşekkür ederek başarılar dileyen Doç. Dr. Doğan konferans sonunda ise Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İbrahim Erdoğan tarafından makamında ağırlandı.