Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda “Montessori’nin Eğitim Metodu” Semineri

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Fatma Koç tarafından “Montessori’nin Eğitim Metodu” hakkında seminer verildi.  Montessori’nin Eğitiminin, Maria Montessori tarafından geliştirilen ve çocuğun bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına, bireysel öğrenme hızına ve karakter özelliklerine uygun bir pedagoji olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Koç bu eğitimde içselleştirilmiş otoriteye vurgu yapıldığını belirtti. Montessori eğitiminde, yetişkinlerin yaptığı gereksiz yardımların çocuğa verilen bir za­rar olarak görüldüğünü ifade eden Öğr. Gör. Koç, çocuğun başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan yetişme­si gerektiğinin altını çizdi. Montessori materyallerinde her materyal kendi hatasının kontrolünü içerdiğini ve çocuğun bir yetişkinin yargısına ihtiyaç duy­madan kendi başarısını değerlendirmesine izin verdiğini söyleyen Öğr. Gör. Koç,  Montessori’nin "Toplum ço­cuğun eğitimini yetişkinlerin sorumluluğuna vermiştir ve çocuklara karşı top­lum içerisinde bazı şartlar olumlu bir şekilde değişmedikçe, şartlar hep aynı kalacaktır" sözü ile sunumuna son verdi.