ANEMON
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
(ULUSAL HAKEMLİ DERGİ)

Sahibi
Muş Alparslan Üniversitesi Adına
Prof. Dr. Nihat İNANÇ (Rektör)

Editör
Yrd. Doç. Dr. Ömer ESEN

 

Editör Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. Cemil ORUÇ
Yrd. Doç. Dr. Ercan ÇAĞLAYAN
Yrd. Doç. Dr. Veli SIRIM

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Bayram COSKUN
Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT
Doç. Dr. Abdullah KIRAN
Doç. Dr. Abdülcelil BILGIN
Doç. Dr. M. Kamil COSKUN
Yrd. Doç. Dr. Cemil ORUÇ
Yrd. Doç. Dr. Ercan ÇAGLAYAN
Yrd. Doç. Dr. Fikret GEDIKLI
Yrd. Doç. Dr. Ismet KESEN
Yrd. Doç. Dr. Kadir ÜÇAY
Yrd. Doç. Dr. Nurullah ULUTAS
Yrd. Doç. Dr. Resat AÇIKGÖZ
Yrd. Doç. Dr. Süleyman AYDENIZ
Yrd. Doç. Dr. Veli SIRIM

Sekreterya
Ars. Gör. Bahattin ÇATMA
Ars. Gör. Berat ÇIÇEK
Ars. Gör. Kübra KULAKLIKAYA
Ars. Gör. Önder TILCI

 

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Adnan DEMIRCAN (Istanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet AGIRAKÇA (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Prof. Dr. Alev SINAR UGURLU (Uludag Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali TASKIN (Cumhuriyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali UZUN (19 Mayis Üniversitesi)
Prof. Dr. Bayram COSKUN (Mus Alparslan Üniversitesi)
Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ (Istanbul Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Bilgehan PAMUK (Gaziantep Üniversitesi)
Prof. Dr. Erdogan ERBAY (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Eyüp G.ISPIR (Gazi Üniversitesi, TODAIE)
Prof. Dr. M. Faysal GÖKALP (Usak Üniversitesi)
Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT (Mus Alparslan Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan ÇIFTÇI (Mus Alparslan Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Ismail TAS (Sirnak Üniversitesi)
Prof. Dr. Kazim YOLDAS (Bingöl Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Hüseyin BILGIN (Istanbul Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Sait SIMSEK (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Mahfuz SÖYLEMEZ (Istanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa YAGBASAN (Firat Üniversitesi)
Prof. Dr. Ramazan YELKEN (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Samil DAGCI (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Sehabettin YALÇIN (Kâtip Çelebi Üniversitesi)
Prof. Dr. Sehmus DEMIR (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU (Mugla Üniversitesi)
Prof. Dr. Turgay UZUN (Mugla Üniversitesi)
Prof. Dr. Veli URHAN (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Yasin AKTAY (Yildirim Beyazit Üniversitesi)
Doç. Dr. Abdullah KIRAN (Mus Alparslan Üniversitesi)
Doç. Dr. Ali UTKU (Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. Bülent SÖNMEZ (Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Emin ÇELEBI (Mus Alparslan Üniversitesi)
Doç. Dr. Erdal BAYKAN (Yüzüncü Yil Üniversitesi)
Doç. Dr. Hasan ÇIÇEK (Yüzüncü Yil Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa ÇEVIK (Adiyaman Üniversitesi)
Doç. Dr. Yilmaz KARADENIZ (Mus Alparslan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKKAYA (Adiyaman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YAYLA (Yüzüncü Yil Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ercan ÇAGLAYAN (Mus Alparslan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ibrahim KESKIN (Mus Alparslan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Iskender DÖLEK (Mus Alparslan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİNÇOĞLU (Mus Alparslan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa TATAR (Yüzüncü Yil Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Naim ÜRKMEZ (Erzurum Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ömer Tugrul KARA (Çukurova Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Recep Aslan (Mus Alparslan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Yusuf BATAR (Mus Alparslan Üniversitesi)

 

mnubottomshadow