Muş Alparslan Üniversitesi

 

Görev
Yüksek kalitede eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma olanakları sunma ve yaşanılan topluma açık olma ilkesiyle; teknolojiyi kullanan, bilimsel düşünen, araştıran, sorgulayan, toplum sorunlarına duyarlı, üreten, ülkemiz değerlerine ve insana saygılı, ülke kalkınmasına hizmet edebilecek mesleki bilgi ve becerilere sahip etkin bireyler yetiştirmektir.

Hedef
Muş Alparslan Üniversitesi’nin hedefi; eğitim-öğretim kalitesi, bilimsel araştırma olanakları ve ürünleriyle; Atatürk ilke ve İnkılâplarına saygılı, araştırma ruhuna sahip, mesleki olarak yeterli, üretken bireyleriyle ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilen bir üniversite olmaktır. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ile bilimsel yayın ve uygulamada uluslar arası standartlara ulaşmak, Türkiye ve dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında yerini almak, öğrenciye bilgiye ulaşmanın yollarını öğretmek, toplumun tüm kesimleri ile bütünleşerek ülkenin ve yörenin bilim, teknoloji ve kültür hayatına katkıda bulunmak ve üniversite-toplum işbirliğini güçlendirmek, evrensel değerlere sahip, küreselleşen dünya koşullarına uygun, mevcut fiziksel mekân, teçhizat, beyin gücü ve bilgi birikimini değerlendirerek, gelişmiş ve modern işletme teknik ve yöntemlerini uygulayan çağdaş bir üniversite olmaktır.